Sınav Soruları

 

1) Levent ile Nejat'ın yasları toplamı Husnu'nun yaşına
eşittir.Bahrinin yaşı ise gizlidir.Hepsinin yaşları toplam
 670 yaptığına göre Hüsnü'nün bir kaplumbağa olduğu
 açıktır.Kaplumbağalarda sindirim sisteminin zaman 
zaman sağa çekmesine ne denir?

A: Mutasyon
B: Soğuk difüzyon
C: İlik difüzyon
D: Deli DNA
E: Hektometre 

2) Bir uzy gemisindeki astronotların %20'si alıngan ,
 %20'ı neşeli,%10'u uykucu,geri kalanlar ise 
maymundur. O uzay gemisinin dünya çevresinde s.d.h 
(son derece hızlı) dönmesi nasıl bir açının yansımasına 
yol açar?

A: 15
B: 170 desigrad
C: 42 indikator
D: 70 hekto
E:  Hepsi

3) İç bükey bir aynaya dik gelen bakışların özgül 
ağırlığı öyle böyle değildir. A cismi aynanın arkasında 
görüntü vermemekte, üstelik bundan şikayet 
etmektedri. Görünen görgüsüz görüntüsü aynanın 
neresine düşer?

A: Tam göbeğine
B: Tam olmasada göbeğine
C: Aynanın kenarına
D: Aynanın köşesine iliştirilmiş kartpostalın üstüne
E: Bilinmez

4)Bir cezveye iki musluktan su akmaktadır. Oysa bir 
musluktan akan su, cezvenin dolması için yeterlidir. Bu 
açıktır , nettir. Tartışan manyaktır.Cezvenin sapı kaç 
gr ağırlığında olsa gerek?

A:40 gr
B: 8 hekto
C: 143 milogram
D: 44 kgb
E: Hepsinden biraz

5) Anamurdan yola çıkan bir forklift saatte 40 kilometre
 hızla gitmektedir.Araç geri geri gittiğinde hız 
azalmaktadır. Öte yandan Üsküp'den havalanan bir 
helikopter incek yer aramaktadır. Ankara plakalı bir 
takside ise başkent karizmasını bitiren Ankaralı Turgut 
çalmaktadır. Bu üç aracın Fındıklı'da kesişme olasalığı
nedir?

A: %5
B: %0
C: hekto
D: Binde kırk
E: Bilinmiyor
 

6) 37 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerden bir kısmı Fransızca
bir kısmı İspanyolca bir kısmı ise hem Almanca hemde 
Türkçe konuşmaktadır. Kalanlar ise kendi aralarında 
konuşup gülüşmektedir. O sınıftaki erkek öğrencilerin 
tamamı bütün dilleri konuşabilmektedir. Okulun bir kız 
lisesi olduğu varsayılırsa, hem Hintçe düşünüp Farsca 
yazabilmekte, hem de okulu bırakıp hayvan maması 
işine girebilme yetkisine sahip kaç öğrenci vardır ve 
coğrafyacının adı nedir?

A: 18 Nebahat
B: 13 Güzin
C: 19 Kamil
D: 10 Heidi
E: 60 Şaziye 

7) İnsan vücudunda yer alan kıkırdak doku, iskeletle 
uyum içinde geçinmek için zaman zaman sol kulakcık 
üzerinden alyuvar pompalar. Mide boşluğunda ise bir 
kısım ara kablolar vardırki, bunlara bağısak denir. Bazi 
biyologlar ise  bağırmasak diye diretir. Hepsi bir yana 
yuvar nedirjki, akı alı vardır? İnsan vucudunda hangi 
kemik masa kenarına çarparsa çok acır?

A:  Köprücük
B:  Tupgecitcik
C:  Kedicik
D: Hektocuk
E:  Hiçbiri

8) Bir kahvede okey oynayanların sayısı hipotez yapan 
pişpirikcilere oranla bayağı fazladır. Bunların bir Futbol 
maçı yapma oranı ile Türkiyenin Avrupa birliğine girme 
oranı arasında 2000 km farka vardır. Buna göre 
kahvede kaç kişi vardır?

A: 15
B: 0
C: bilinmez
D: İnsan kemik sayısını 36/7 'si
E: Hepsi

9) Bir denizaltının üç kardeşi verdır. En küçük denizaltı 
9 yaşında ortanca 18 büyük olan ise 42 yaşındadır. 
Babayı bir savaşta yemişlerdir. Bu öksüz denizaltının 
annesi ise kafasını kayaya vurup aptal olmuşturç. Buna 
göre küçük denizaltının altını kim bağlamak zorundadır?

A: Heman
B: Ortanca kardeş
C: Bill Gates
D: ÖSYM
E: Hiçbiri