MİNNESAENGER VE MEİSTERSİNGER


   "Minnesaenger"ler Almanya'da Fransız şair-bestecilerin karşılığıdır. "Minnegesang" ise gene Fransız troubadourların benzeri halk kaynaklı şarkılardır. 13. yüzyıldan sonra "Minnesaenger"ler kaybolmaya başlamış, büyük kentlerde "Meistersinger"ler belirmişti. 14. yüzyıl başlarından sonra üç yüzyıl boyunca "Meistersinger"lerin geleneksel beste ve sunuş kural ve kuramları yürürlükte kalmış, R.Wagner ilk kez 1868'de oynanan "Die Meistersinger von Nürnberg" adlı operasında bunları belirtmiştir.

Ana Sayfaya Dönüş