Eski Roma Müziği


   Eski Roma müziğinde Yunan, Ortadoğu ve Etrüsk etkileri karışımı kolayca gözlenir. Bronzdan ya da üzerine deri kaplanmış ağaçtan yapılma Tuba, yarım daire şeklindeki korno (Cornu) ve eğri korno (Bucina) Etrüsk çalgılarıydı. Roma ordusunda Tuba saldırı ve geri çekilme işareti, Bucina zaman işareti olarak kullanılırdı. Ayrıca Yunanlıların Aulos'u Roma'ya Tibiz adıyla geçmiş, Ortadoğu'dan tulumlu gayda alınmıştı. İmparatorluk döneminde (Hydraulis) denilen su orgu kullanılıyor, Yunanlıların telleri zenginleştirilmiş Kitara'sı, değişik boyda arplar, uzun saplı lavta Pandura, vuruşlu çalgı olarak birbirine vurulan iki kapaktan oluşan Scabillum, yaylı çalgı Sistrum, simballer (Cymbala), davullar ve ziller her sınıf halk tarafından çalınıyordu.

   Roma'da müzik, şölenlerde, eğlencelerde ve zafer geçitlerinde büyük önem taşıyordu. Usta müzikçilere saygı büyüktü. Dansçılar ve müzikçiler (Locolatores) müzikle akrobasiyi birleştiriyor, Ortaçağ "Jongleur"lerinin ataları doğuyordu.

Ana Sayfaya Dönüş