Antik Dünyanın Müziği


   Tarım tekniğinin gelişimi olağanüstü kültür beşiklerinin oluşumuna sebep olmuştu. Bu bölgelerde tarımdan ayrılan pay kentlerde yaşayanlara geçiyordu. Bu toplumsal düzenlemeyle de "Antik Çağ Müziği" başlamış oluyordu.

   Batı'nın müzik teorisi, kökleri Mezopotamya ve Mısır'a dayanan Yunan kültürüne dayanıyordu. Eski Çinliler, Hintliler, Mezopotamyalılar ve Mısırlılar sekizli, beşli ve dörtlü gamda uyumlu aralıkları biliyor, bundan yola çıkarak çeşitli gam teorileri üretiyorlardı. Eski insan, ses yüksekliği ve titreşimi konusunda herhangi bir bilgiden yoksundu, ama tellere vurarak ya da üfleyerek çeşitli yükseklik ve uzunlukta ses üretebileceğinin farkındaydı.

   Doğanın bütünlüğü üzerine düşünenler, müzik, matematik, astronomi ve dini birbirine bağlayan bir prensibin varlığını kabul etmişlerdi. Mezopotamya'da insanlar gezegenlere tapar, Makrokosmos'la (uzay), Mikrokosmos (insan) arasındaki uyuma inanır, bu uyumun müziğe yansıtıldığını ve matematikle belirlenebileceğini ileri sürerlerdi.

   Yunan müzik teorisinde Mezopotamya ve Mısır'ın payı Pitagoras tarafından kanıtlanmıştır.

Ana Sayfaya Dönüş